Čtvrtek, 18 července 2024
DomůTajemnoErich von Däniken: Geniální vizionář nebo kontroverzní podvodník?

Erich von Däniken: Geniální vizionář nebo kontroverzní podvodník?

Josef Jiránek
Josef Jiránekhttps://inmedium.cz
Josef Jiránek působil čtyři roky na pozici redaktora v Jihočeských týdenících, byl dopisovatelem týdeníku Spirit a vydal knihu Po stopách tajemných úkazů. Dnes vede cestovatelské stránky CELEDO.cz, magazín o záhadách a tajemnu TAJEMNO.com a blog inMEDIUM.cz

Erich von Däniken – geniální vizionář nebo kontroverzní podvodník? To je otázka, která je často předmětem diskusí o tomto švýcarském spisovateli, který se proslavil svými teoriemi o možném zásahu mimozemských bytostí do lidské historie. Jeho první a nejslavnější dílo Vzpomínky na budoucnost, vydané v roce 1968, vyvolalo velký rozruch zejména díky Dänikenovu tvrzení, že mnohé starověké technologie a monumentální stavby, jako jsou například egyptské pyramidy, kamenné hlavy na Velikonočním ostrově nebo obrazy vyryté do země na planině Nazca v Peru, nemohly být vytvořeny bez pomoci nebo inspirace pokročilých mimozemských civilizací.

Kniha vyvolala značný zájem veřejnosti a dala vzniknout celému hnutí, které se zaměřuje na teorii starověkých astronautů. Zároveň byla kritizována vědeckou komunitou pro nedostatek důkazů a za to, že její tvrzení často postrádají pevný základ v reálných archeologických a historických poznatcích. Däniken díky tomu zůstává dodnes zdrojem kontroverzí. Zajímavostí je, že knihu, která se později stala celosvětovým bestsellerem, zprvu odmítlo vydat dvacet vydavatelů. Jen díky Dänikenově urputnosti se nakonec dostala na pulty knihkupectví a zásadně tak ovlivnila jeho další kariéru.

Erich von Däniken se narodil v roce 1935 ve Švýcarsku a počátky jeho kariéry nebyly spojeny s archeologií a psaním, ale s hotelnictvím, kde se mu velmi dařilo a kde se dokonce vypracoval na ředitele prestižního hotelu Rosenhügel v Davosu. Tato práce mu poskytla prostředky k financování jeho vášně pro hledání důkazů o návštěvě mimozemských civilizací. Zajímavostí je, že se v té době dostal do potíží se zákonem kvůli falšování hotelových knih a daňovým podvodům, což vedlo k jeho odsouzení a následnému ročnímu pobytu ve vězení, kde se začal intenzivně věnovat studiu Bible.

Po svém propuštění věnoval Erich von Däniken značnou část svého života objevování a zkoumání míst, která podle něj mohla sloužit jako důkazy o kontaktu starověkých civilizací s mimozemskými bytostmi. Jeho cesty vedly do různých koutů světa, kde se podle něj nacházely „stopy bohů“. K jeho významným objevům patří různé kamenné destičky s nápisy, které našel v místech, kde žili Mayové a kde zkoumal pokročilé znalosti a technologie této tajemné civilizace v kontextu s možným vlivem mimozemských civilizací.

Během svých cest po Mexiku zase narazil na kamenný reliéf, který pojmenoval „Bůh, který ovládá létající stroj“. Tento objev považoval za další indicii dávné přítomnosti mimozemšťanů na naší planetě. Planina Nazca s jejími záhadnými geoglyfy, které lze v celé jejich kráse spatřit jen z velké výšky, představovala další klíčový prvek v jeho teoriích. Däniken také věnoval pozornost biblickým městům Sodoma a Gomora a indickým legendám o létajících strojích Vimána, které pro něj představovaly technologii přesahující možnosti své doby a které mohly mít podle jeho názoru mimozemský původ.

Tato intenzivní snaha najít spojení mezi starověkými civilizacemi a mimozemskou inteligencí inspirovala Ericha von Dänikena k sepsání několika dalších knih, v nichž do detailu rozpracoval své teorie a představy o vlivu mimozemšťanů na vývoj lidské historie. Dänikenovy teorie spočívají v myšlence, že mimozemšťané v období pravěku navštívili Zemi a ovlivnili vývoj lidské civilizace. Autor ve svých dílech kombinuje archeologické, historické a mytologické zdroje s vlastními spekulacemi, aby podpořil svou teorii o „starověkých astronautech“. Ve svých knihách se snaží čtenáře přesvědčit, že mimozemšťané navštívili Zemi v dávné minulosti a ovlivnili vývoj lidské civilizace tím, že se stali inspirací pro náboženské mýty, technologie a umění.

Knihy napsané Dänikenem byly přeloženy do více než 30 jazyků a prodaly se miliony jejich kopií. To svědčí o velkém zájmu lidí o záhady vesmíru a otázky existence mimozemských civilizací. Současně s tím se ale stále více objevují pochybnosti o vědecké důvěryhodnosti jeho teorií.

Pro mnoho lidí je Erich von Däniken geniálním vizionářem, který otevřel dveře k neznámým oblastem lidského poznání. Jeho teorie přinášejí nový pohled na historii a náboženství, a zpochybňují tradiční akademické interpretace.

Kritici Dänikena označují za kontroverzního podvodníka, který jen zneužívá lidskou touhu po poznání k vydělávání peněz. Argumentují tím, že jeho teorie jsou založeny na chybných interpretacích a nedostatečných vědeckých důkazech. Někteří dokonce poukazují na Dänikenovy problémy se zákonem jako na důkaz jeho nedůvěryhodnosti.

Nakonec stejně záleží na každém z nás, jaký máme názor. Bez ohledu na to, jak Dänikena vnímáme, nelze popřít, že jeho práce oživila zájem o starověké civilizace a podnítila diskusi o možnosti existence mimozemského života. Ať už je považován za geniálního vizionáře, nebo kontroverzního podvodníka, jeho vliv na populární kulturu a naše vnímání vesmíru je nepopiratelný.

Dnes je Erichu von Dänikenovi 88 let. Stále žije ve Švýcarsku a i v pokročilém věku se věnuje své práci, včetně cestování za účelem podpory svých teorií. I přes své špatné životní návyky, jako je pití a kouření, si stále užívá dobrého zdraví a aktivně přednáší.

Nejnovější články:

Matějská pouť v Praze: Předražené občerstvení s přirážkou až 1100%

Také se na pouti nebo na trzích neubráníte pokušení dát si voňavý bramborák, křupavý langoš nebo sladký trdelník? Víte, jaké jsou výrobní ceny těchto pokrmů a jak si na nich stánkaři „mastí“ kapsy?

Další z této kategorie:

Populární: