Čtvrtek, 18 července 2024
DomůHistorieKrutost, násilí a nelidskost, to jsou temné stránky středověku

Krutost, násilí a nelidskost, to jsou temné stránky středověku

Josef Jiránek
Josef Jiránekhttps://inmedium.cz
Josef Jiránek působil čtyři roky na pozici redaktora v Jihočeských týdenících, byl dopisovatelem týdeníku Spirit a vydal knihu Po stopách tajemných úkazů. Dnes vede cestovatelské stránky CELEDO.cz, magazín o záhadách a tajemnu TAJEMNO.com a blog inMEDIUM.cz

Období středověku světu přineslo řadu uměleckých děl, zajímavou architekturu a mnoho vynálezů, přesto měl středověk i své temné stránky, které spočívaly především v krutosti, násilí a nelidskosti.

Nejvýraznější temnou stránkou středověku byly náboženské války a pronásledování. Křížové výpravy, které začaly v 11. století, byly motivovány snahou dobýt Svatou zemi a osvobodit ji od muslimské nadvlády. Tyto výpravy byly plné krutosti a násilí, a v mnoha případech vedly k masakru nevinných lidí. Další projev náboženské intolerance bylo pronásledování židů. Ti byli obviňováni z křesťanského rituálního vraždění a dalších smyšlených zločinů. Museli opustit své domovy a uprchnout do ghett, kde byli nuceni žít v bídě a strachu.

Středověk, a zejména období feudalismu, byl také érou otroctví, které bylo rozšířené po celé Evropě. Otroky byli zpravidla lidé zajatí ve válce nebo ti, kteří se zadlužili. Vlastnili je feudálové a šlechtici jako pracovní sílu na svá pole, doly nebo do domácností. Otroci pak byli zbavováni svobody a žili ve špatných životních podmínkácha.

Dalším temným projevem středověku bylo velmi brutální trestání zločinců. Na denní pořádku byly popravy, amputace, bičování, vyhánění z města a upálování. Vycházelo se z přesvědčení, že trest musí být co nejtvrdší, aby se se zločinec napravil a současné sloužil jako výstraha pro případné další pachatele trestné činnosti. V některých případech se tresty vztahovaly i na rodinu zločince.

Jedním z nejtemnějších aspektů středověku bylo postavení žen. Ty se považovaly za méněcenné a byly odsouzeny k větší bídě a mužskému násilí. Ve středověké společnosti se totiž očekávalo, že ženy budou mužům podřízeny a budou plnit tradiční ženské role jako péče o domácnost a výchova dětí. Ty, které se snažily prosazovat svá práva a nezávislost, byly obviňovány z kacířství, často trpěly pronásledováním a mnohdy sklončily na hranici, kde byly upáleny.

Začátkem 14. století se Evropou šířila morová epidemie, která si vyžádala miliony životů. Mor se šířil rychle a postihl všechny vrstvy společnosti. Lidé se snažili najít způsoby, jak se ochránit a často se přitom uchylovali k nelidským praktikám jako bylo třeba upalování na hranici měst, aby se zabránilo šíření nákazy.

Temné stránky středověku jsou tedy spojeny především s krutostí, násilím a nelidskostí. Náboženské války, pronásledování, otroctví, brutální tresty, postavení žen a morové epidemie jsou jen některé z aspektů, které ukazují stinnou stránku této doby. Nicméně tato doba přinesla i mnoho pozitivních vlivů a ovlivnila celou řadu oblastí lidského života a dalšího vývoje společnosti.

Nejnovější články:

Matějská pouť v Praze: Předražené občerstvení s přirážkou až 1100%

Také se na pouti nebo na trzích neubráníte pokušení dát si voňavý bramborák, křupavý langoš nebo sladký trdelník? Víte, jaké jsou výrobní ceny těchto pokrmů a jak si na nich stánkaři „mastí“ kapsy?

Další z této kategorie:

Populární: