Čtvrtek, 18 července 2024
DomůŽivotní stylDigitální doba: Mladí končí v rukou psychiatra

Digitální doba: Mladí končí v rukou psychiatra

Josef Jiránek
Josef Jiránekhttps://inmedium.cz
Josef Jiránek působil čtyři roky na pozici redaktora v Jihočeských týdenících, byl dopisovatelem týdeníku Spirit a vydal knihu Po stopách tajemných úkazů. Dnes vede cestovatelské stránky CELEDO.cz, magazín o záhadách a tajemnu TAJEMNO.com a blog inMEDIUM.cz

Sociální média jsou dnes neodmyslitelnou součástí každodenního života mnoha mladých lidí a nabízejí řadu příležitostí pro sociální interakci, vzdělávání a zábavu. Umožňují udržovat kontakt s přáteli a rodinou, což je důležité zvláště v dobách izolace nebo když jsme od sebe fyzicky vzdáleni. Sociální média umožňují sebevyjádření a rozvoj kreativity, nabízejí platformu pro sdílení zájmů, nápadů a osobních zkušeností. Díky nim mají mladí lidé snadný přístup k široké škále informací a mohou se zapojit do komunit s podobnými zájmy.

Nicméně, sociální média mohou mít také negativní dopady na duševní zdraví mládeže. Jedním z primárních problémů je vzrůstající nebezpečí vývoje úzkostných a depresivních stavů, což bývá vyvoláno neustálým srovnáváním sebe sama s ostatními. Mladí lidé mohou být vystaveni nerealistickým očekáváním ohledně vzhledu, úspěchů a životního stylu. To může vést k pocitům nedostatečnosti a nízkému sebevědomí. Hrozí také riziko kyberšikany, která může mít rovněž vážné a dlouhodobé následky na duševní zdraví. V neposlední řadě vede nadměrné používání sociálních médií k závislosti a ovlivňuje kvalitu spánku a celkové fyzické zdraví.

Policisté se nezřídka setkávají s případy, kdy se mladí lidé stali obětí protiprávního jednání prostřednictvím sociálních sítí. Například, někteří mladí lidé jsou lákáni k posílání intimních fotografií či videí, což může vést k vydírání a psychickému stresu. Toto riziko se netýká pouze dívek, ale i chlapců, kteří mohou být oběťmi prostřednictvím online her nebo jiných interakcí na sociálních sítích​.

Například čeští kriminalisté se zabývali případem jistého mladého muže, který se přes Facebook seznámil s dívkou. Po navázání online přátelství a spojení přes webkameru se dívka obnažila a požadovala to samé od mladíka. Když její žádosti vyhověl, dívka mu oznámila, že si celou situaci nahrála a vyhrožovala zveřejněním tohoto záznamu, pokud od něj neobdrží finanční kompenzaci. Tento případ ukazuje, jak mohou být mladí lidé vystaveni manipulaci a vydírání na sociálních sítích, což u nich může vyvolat vážné psychické poruchy.

Vzhledem k těmto rizikům je důležité, aby byli mladí lidé, jejich rodiče a vychovatelé  informováni o možných negativních dopadech sociálních médií a naučili se je používat zodpovědně. Je nutné vytvářet osvětu o rizicích, podporovat zdravé užívání sociálních médií a poskytovat přístup k zdrojům pro řešení případných problémů. Vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a bezpečnosti na internetu by mělo být součástí školních osnov. Pomoc odborníků, jako jsou psychologové a terapeuti, může být pro mladé lidi, kteří zápasí s negativními dopady sociálních médií na jejich duševní zdraví, rovněž klíčová.

Nejnovější články:

Matějská pouť v Praze: Předražené občerstvení s přirážkou až 1100%

Také se na pouti nebo na trzích neubráníte pokušení dát si voňavý bramborák, křupavý langoš nebo sladký trdelník? Víte, jaké jsou výrobní ceny těchto pokrmů a jak si na nich stánkaři „mastí“ kapsy?

Další z této kategorie:

Populární: